top of page
Casual Business Meeting

TJÄNSTER

MVP SYD erbjuder projektering inom väg, gata, mark samt VA men även tjänster såsom framtagande av mängder, kalkyler, maskinmodeller till produktion etc. Nedan följer tjänster som erbjuds:

TIDIGA UTREDNINGAR

Vi erbjuder utredningar i tidiga skeden såsom dagvattenutredningar och trafikutredningar/trafikanalyser.

Vi hjälper er med både framtagande av mängder såsom schakt/fyll och mängdning för anbudsarbete men även framtagande av anläggningskalkyler.

Vi erbjuder projektering/detaljprojektering inom väg, gata, mark samt VA.

MASKINSTYRNING

Genom att all projektering utförs i 3D kan vi erbjuda underlag för maskinstyrning.

Tillsammans med projektering erbjuder vi även hjälp vid framtagande av upphandlingsdokument inom mark såsom ramhandlingar och tekniska beskrivningar med mängdförteckning.

Tjänster: Tjänster
bottom of page